Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr OR.0050.248.2021 Wójta Gminy Augustów

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe