Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 114/2021 Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe