Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 11/117/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XIV/101/2021 Rady Gminy Zawady z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe