Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 21.134.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 11 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty zmienioną uchwałą Rady Gminy Nr 19.121.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty oraz uchwałą Rady Gminy Nr 20.127.2021 z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty zmienioną uchwałą Rady Gminy Nr 19.121.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe