Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2020 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2020 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe