Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/172/21 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyżew na lata 2018 - 2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe