Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/235/21 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 13 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna Białostocka na zadania służące ochronie powietrza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe