Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/121/2021 Rady Gminy Klukowo

z dnia 14 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/115/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe