Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 155/XXIII/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe