Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/215/21 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe