Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/145/2021 Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 maja 2021 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe