Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/116/2021 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Brańsk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe