Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/304/21 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 28 maja 2021 r.

o zmianie uchwały nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe