Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/305/21 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 28 maja 2021 r.

o zmianie uchwały nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe