Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/252/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe