Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/144/21 Rady Gminy Janów

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Janowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe