Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/412/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe