Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/161/2021 Rady Gminy Korycin

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Korycin oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe