Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 144/XXV/08 Rady Gminy Dubiecko

z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubiecko

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe