Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OKR-4210-14(5)/2009/1155/VA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 lutego 2009r.

(Zakład Tworzyw Sztucznych "GAMRAT " S.A. z siedzibą w Jaśle)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe