Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr . Starosty Niżańskiego

z dnia 30 stycznia 2009r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2008

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe