Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/182/09 Rady Miasta Dynów

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe