Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/183/09 Rady Miasta Dynów

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe