Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXXVIII/795/09 Rady Miasta Rzeszów

z dnia 27 stycznia 2009r.

w sprawie utworzenia w gminie Rzeszów jednostki pomocniczej - osiedla, pod nazwą "Biała"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe