Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/195/09 Rady Miasta I Gminy Tyczyn

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Tyczyn na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe