Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/205/09 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 23 stycznia 2009r.

w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe