Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Sanockiego

z dnia 10 lutego 2009r.

w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Poraż gmina Zagórz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe