Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podkarpackiego

z dnia 26 marca 2009r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe