Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu Leżajskiego

z dnia 25 lutego 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe