REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 85 poz. 1924

Uchwała nr XXXIX/398/09 Rady Miejskiej w Sieniawie

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w następujących wysokościach:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 750,00zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
12 13 800,00 850,00
13 14 850,00 900,00
14 15 900,00 950,00
15 1.000,00 1.300,00
TRZY OSIE
12 17 800,00 850,00
17 19 900,00 950,00
19 21 1.000,00 1.050,00
21 23 1.100,00 1.200,00
23 25 1.200,00 1.600,00
25 1.300,00 1.700,00
CZTERY OSIE
12 25 900,00 950,00
25 27 950,00 1.100,00
27 29 1.200,00 1.800,00
29 31 1.800,00 2.500,00
31 1.850,00 2.500,00
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00zł
b) powyżej 5,5 tony do 8,5 tony włącznie - 900,00zł
c) powyżej 8,5 tony do poniżej 12 ton - 1.000,00zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ( w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
12 18 1.250,00 1.350,00
18 25 1.350,00 1.400,00
25 31 1.400,00 1.500,00
31 1.600,00 2.000,00
TRZY OSIE
12 40 1.450,00 1.750,00
40 1.750,00 2.600,00
5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 500,00zł
b) powyżej 9 ton do 10 ton włącznie - 550,00zł
c) powyżej 10 ton do poniżej 12 ton - 650,00zł
6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ( w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
12 18 600,00 650,00
18 25 650,00 700,00
25 700,00 750,00
DWIE OSIE
12 28 650,00 700,00
28 33 700,00 900,00
33 38 900,00 1.350,00
38 1.250,00 1.750,00
TRZY OSIE
12 38 900,00 1.000,00
38 1.000,00 1.300,00
7. Od autobusów w zależności od miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 750,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.100,00zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/289/08 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2010 roku.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA