REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 85 poz. 1926

Uchwała nr LIII/912/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 29 października 2009r.

zmieniająca uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stalowa Wola dla szkół publicznych, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn, zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/876/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 września 2009 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stalowa Wola dla szkół publicznych, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wykreśla się ust. 3 i 4,
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego."
UZASADNIENIE
W związku z wszczętym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie postępowaniem administracyjnym do uchwały Nr L/876/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 września 2009 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stalowa Wola dla szkół publicznych, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, zastosowano się do uwag i dostosowano uchwałę do zgodności z prawem.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA