REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 85 poz. 1931

Uchwała nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Haczów

z dnia 26 października 2009r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Tekst pierwotny

Działając na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na terenie gminy Haczów liczbę 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
1) w sołectwie Haczów 4 punkty
2) w sołectwie Jabłonica Polska 3 punkty
3) w sołectwie Malinówka 1 punkt
4) w sołectwie Trześniów 2 punkty
5) w sołectwie Jasionów 4 punkty
6) w sołectwie Wzdów 1 punkt
2. Ustala sie na terenie gminy Haczów liczbę 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Haczów z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA