| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/259/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego

z dnia 28 października 2009r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.), art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty w Stalowej Woli i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Stalowej Woli Okręg Podkarpacki Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wprowadza się następujące zmiany: W § 11 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) a) kierownikowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej od 400 zł do 850 zł b) zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej od 300 zł do 700 zł"
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego

Ryszard Andres

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »