| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/259/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego

z dnia 28 października 2009r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.), art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty w Stalowej Woli i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału w Stalowej Woli Okręg Podkarpacki Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wprowadza się następujące zmiany: W § 11 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) a) kierownikowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej od 400 zł do 850 zł b) zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej od 300 zł do 700 zł"
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego

Ryszard Andres

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »