| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/55/09 Rady Gminy Jodłowa

z dnia 18 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142,poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806;z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568;z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116 ,poz.1203 i Nr 167,poz 1759, z 2005r.Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457;z 2006r.Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007rNr 48,poz.327, Nr 138,poz 974 i Nr 173,poz.1218,z 2008r.Nr 180,poz 1111 i Nr 223,poz 1458, oraz z 2009r Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241),art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006 Nr 121,poz.844,Nr 220,poz.1601,Nr 225,poz.1635,Nr 245,poz.1775,Nr 249,poz.1828,Nr 251,poz.1847, z 2008r.Nr 93,poz.585 i Nr 116,poz.730 i Nr 223,poz .1463 oraz z 2009r. Nr 56 poz .458) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2007r.Nr 68,poz.449 oraz z 2009r. Nr 31,poz.206i Nr 157 poz.1241) Rada Gminy Jodłowa uchwala,co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa w następujących wysokościach :
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 470,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 560,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :
a) od 3,5 ton do 7,00 ton - 1.300,00zł
b) powyżej 7 ton do 9 ton - 1.350,00zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 - 1.400,00zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
5) 2)przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 520.00zł
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 770,00zł
6) przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc - - 1.400,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.770,00zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/78/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa /Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 2007r. Nr 110,poz.2768 /
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady

Stanisław Kapłon
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/55/09
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 18 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/55/09
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 18 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/55/09
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 18 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitej równą lub wyższą niż 12 ton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »