| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/55/09 Rady Gminy Jodłowa

z dnia 18 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142,poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806;z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568;z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116 ,poz.1203 i Nr 167,poz 1759, z 2005r.Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457;z 2006r.Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007rNr 48,poz.327, Nr 138,poz 974 i Nr 173,poz.1218,z 2008r.Nr 180,poz 1111 i Nr 223,poz 1458, oraz z 2009r Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241),art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006 Nr 121,poz.844,Nr 220,poz.1601,Nr 225,poz.1635,Nr 245,poz.1775,Nr 249,poz.1828,Nr 251,poz.1847, z 2008r.Nr 93,poz.585 i Nr 116,poz.730 i Nr 223,poz .1463 oraz z 2009r. Nr 56 poz .458) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2007r.Nr 68,poz.449 oraz z 2009r. Nr 31,poz.206i Nr 157 poz.1241) Rada Gminy Jodłowa uchwala,co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa w następujących wysokościach :
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 470,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 560,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :
a) od 3,5 ton do 7,00 ton - 1.300,00zł
b) powyżej 7 ton do 9 ton - 1.350,00zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 - 1.400,00zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
5) 2)przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 520.00zł
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 770,00zł
6) przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc - - 1.400,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.770,00zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/78/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa /Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 2007r. Nr 110,poz.2768 /
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady

Stanisław Kapłon
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/55/09
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 18 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/55/09
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 18 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/55/09
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 18 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitej równą lub wyższą niż 12 ton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »