| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/931/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 6 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Stalowa Wola


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj.Dz.U. z 2000 r. Nr 68 poz.449 z póź. zm. ) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVII/834/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Stalowa Wola, w § 4. ust. 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane ".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 2 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
UZASADNIENIE
Przesunięcie terminu składania wniosków, pozwoli potencjalnym wnioskodawcom na zapoznanie się ze szczegółowym terminarzem przyszłorocznych rozgrywek, co ułatwi sporządzenie i dostarczenie wymaganych dokumentów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »