| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Przemyskiego

z dnia 20 stycznia 2010r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w 2009r


Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) została ukierunkowana na realizację ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Zgodnie z wolą ustawodawcy oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Przemyskim a Prezydentem Miasta Przemyśla z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie utworzenia wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, skład komisji tworzą:
- osoby powołane przez Prezydenta i Starostę,
- radny delegowany przez Radę Powiatu,
- radny delegowany przez Radę Miejską,
- przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji,
- prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Przemyślu.
Pierwsze posiedzenie Komisji w roku sprawozdawczym odbyło się w dniu 15 kwietnia. W związku ze zmianami organizacyjno kadrowymi, Komisja wysłuchała informacji Komendanta Miejskiego Policji na temat koncepcji zarządzania podległą komendą oraz planowanych priorytetów na najbliższy rok. Analogiczną informację w zakresie swojego działania przedstawił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej. W dalszej części członkowie Komisji wysłuchali sprawozdań z realizacji zadań w 2008r., składanych kolejno przez: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego PSP, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. W oparciu o dane statystyczne, w trakcie posiedzenia dokonano analizy oraz oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie, konkludując, iż utrzymuje się on na tym samym poziomie co w roku poprzednim. W wyniku przeprowadzonej dyskusji sformułowano dwa wnioski. Pierwszy adresowany był do Komendanta Miejskiego Policji i dotyczył podjęcia działań w celu ustalenia sprawców niszczenia znaków drogowych w szczególności na terenie gmin: Orły i Fredropol. Wniosek ten wynikał z informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stwierdzonym systematycznym niszczeniu znaków drogowych na obszarach wymienionych gmin. W przedłożonej pisemnej informacji o realizacji tego wniosku, Komendant Miejski Policji poinformował , iż ujawnianie i represjonowanie sprawców niszczenia znaków drogowych jest jednym z priorytetów działań Policji, w związku z czym polecił kierownikom Posterunków Policji nawiązanie ścisłej współpracy z zarządami dróg celem wypracowania efektywnego systemu przekazywania informacji i sygnałów o tych czynach. Kolejny wniosek, dotyczący organizowania prac społecznie użytecznych dla osób karanych ograniczeniem wolności, został sformułowany przez Prokuratora Rejonowego w Przemyślu. Wniosek ten został przekazany do rozważenia lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy. Stosownie do wniosku Prokuratora Rejonowego w Przemyślu, z inicjatywy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Sądu Rejonowego w Przemyślu, w 2009 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu kierował osoby karane ograniczeniem wolności do odbywania prac społecznie użytecznych . Czterdziestu dziewięciu sprawców ukaranych ograniczeniem wolności zostało skierowanych do wykonywania kontrolowanej nieodpłatnej pracy społecznej, do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Sprawcy wykonywali m.in. prace porządkowe na terenie zakładu oraz odśnieżali chodniki przy budynkach administrowanych przez PGM. Do pracy w Przemyskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. zostało skierowanych 27 osób, z czego: 11 osób wykonało kontrolowaną nieodpłatną pracę społeczną zgodnie z wyrokiem sądu, 8 osób jest w trakcie wykonywania pracy, 5 osób jeszcze nie rozpoczęło wykonywania pracy, a w przypadku 3 osób dokumenty zostały zwrócone na prośbę Sądu. Skazani wykonywali głównie prace porządkowe na terenie i wokół Cmentarza Głównego w Przemyślu. Sześciu skazanych pracowało także na terenie obiektów sportowych Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto w wyniku umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych zawartej w dniu 16.12.2008 r. pomiędzy Zakładem Karnym w Medyce, a Gminą Miejską Przemyśl, prace na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. wykonywało 6 skazanych w dwóch zespołach. Zespół czteroosobowy wykonywał prace porządkowe i konserwacyjne przystanków komunikacji miejskiej, natomiast zespół dwuosobowy wykonywał prace porządkowe na terenie zajezdni. Kolejne posiedzenie Komisji, które przeprowadzono w dniu 6 listopada, poświęcone zostało w zasadniczej mierze zagrożeniom związanym z wirusem grypy A/H1N1. W ramach tej tematyki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił informację o prognozowanym rozwoju zdarzeń związanych z zarażeniami wirusem A/H1N1 oraz o podejmowanej działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Ponadto Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny przedstawił informację o sytuacji na przejściach granicznych w związku z zagrożeniem wirusem A/H1N1 oraz o podejmowanej działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Przedłożone informacje wskazywały, iż na chwilę ich składania nie stwierdzono znacznego zagrożenia, wymagającego podjęcia nadzwyczajnych działań. W dalszej części tematyka posiedzenia skierowana była na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w okresie zimowym. Informacje w tym zakresie składali kolejno: Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, przedkładając dane o siłach i środkach planowanych do zimowego utrzymania dróg. Kolejnym tematem posiedzenia były wstępne założenia budżetowe miasta Przemyśla oraz powiatu przemyskiego na 2010 r. W wyniku prowadzonej dyskusji Komisja sformułowała wniosek adresowany do starosty o monitowanie gminom konieczności zawierania porozumień w sprawie umieszczania osób nietrzeźwych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. Wniosek ten Starosta zrealizował kierując do Wójtów Gmin stosowne pisma w przedmiotowej sprawie.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »