| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/ 237/10 Rady Gminy Grębów

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Grębów punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 12 ust. 1,2 i art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Grębów uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie gminy Grębów liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 25 punktów.
§ 2. Ustala się na terenie gminy Grębów liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 5 punktów.
§ 3. Określa się minimalną odległość / z wyjątkiem miejscowości Jamnica / miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 30 m i poza miejscem sprzedaży 50 m od :
a) szkół , przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych
b) budynków kultu religijnego i cmentarzy.
§ 4. Odległość o której mowa w § 3 jest mierzona od granicy działki lokalu, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu do granicy obiektu wymienionego w § 3 pkt 1 i 2.
§ 5. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń mogą być usytuowane wyłącznie na terenie obiektów przewidzianych do odbycia imprezy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/194/02 z dnia 7 marca 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych , zasad i warunków ich usytuowania na terenie gminy Grębów .
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

mgr Lucjan Czerepak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »