| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/293/2010 Rady Gminy Tuszów Narodowy

z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli/użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, obowiązujących na terenie Gminy Tuszów Narodowy


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Gminy w Tuszowie Narodowym uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli/użytkowników nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1. Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych stałych - 122 zł /m3,
2. Wywóz nieczystości płynnych 244 zł /m3.
§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w §1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe. Opłata za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli/użytkowników nieruchomości może być pobierana od maksymalnej pojemności zbiornika pojazdu asenizacyjnego niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika.
§ 3. Stawki opłat, o których mowa w uchwale są stawkami maksymalnymi za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. 1. Stawki opłat w wysokości maksymalnej mają zastosowanie wobec właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów i/lub nie wykazali się dowodami wpłaty faktu świadczenia na ich rzecz usług, a ich obowiązki w zakresie wywozu odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przejmuje Gmina, realizując tzw. wywóz zastępczy zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Przedsiębiorcom świadczącym ww. usługi właścicielom/użytkownikom nieruchomości na podstawie zawartych umów, zaleca się stosowanie stawek opłat w wysokości niższej od określonych w §1 niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »