| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/342/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 17 czerwca 2010r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku jodła pospolita, uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r., Nr 151, poz. 1220), po uzgodnieniu Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody dla drzewa z gatunku jodła pospolita, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm od podłoża wynoszącym 301 cm, uznanego za pomnik przyrody na mocy Ogłoszenia Wojewody Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia 1990 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz. Województwa Krośnieńskiego, Nr 27, poz.248) z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. 2. Pomnik przyrody, o którym mowa w ust.1, rośnie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1329/59, oddział 180d, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dukla z/s w Krośnie.

§ 2. Lokalizację pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, zawiera mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/342/10
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 17 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny do Uchwały nr XL/342/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 czerwca 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »