| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/3855/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 3 w części dotyczącej załącznika Nr 3 oraz załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/411/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2010 roku uchwały Nr XXXIX/411/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art.18 "a" ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

stwierdza nieważność § 1 pkt 3 w części dotyczącej załącznika Nr 3 oraz załącznika Nr 3 do przedmiotowej uchwały.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXIX/411/10 z dnia 19 lipca 2010 roku Rada Gminy Miejsce Piastowe dokonała zmiany uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 26 lipca 2010 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru uchwałą Nr XIX/3579/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, co następuje:

Rada Gminy, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU nr 83, poz. 693), dokonała zmian uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Przedmiotowa uchwała między innymi nowelizuje tryb rozliczania dotacji przez przedszkola i szkoły prowadzone na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. W § 1 pkt 3 uchwały określono nowe brzmienie załącznika dotyczącego rocznego rozliczania wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy tym podmiotom. Z treści tego załącznika oznaczonego Nr 3 wynika, że w rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji, oprócz kwoty dotacji otrzymanej w roku budżetowym, uwzględnia się także kwoty dotacji z roku poprzedniego. Postanowienie to narusza w sposób istotny art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), bowiem zgodnie z tym przepisem dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Brakuje zatem podstawy do uwzględnienia w rozliczeniu dotacji otrzymanej w roku budżetowym kwoty dotacji niewykorzystanej w roku poprzedzającym rok, za który dokonuje się rozliczenia dotacji.

Dlatego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »