| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/288/10 Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania przez organy powiatu aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z p. zm.) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacji.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.

1. Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie BIP Powiatu Mieleckiego

2) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Powiatu Mieleckiego

3) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu

2. Konsultacje mogą być prowadzone także w formach:

1) bezpośrednich spotkań,

2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii,

3) ankiet,

4) zgłaszania się do komórek organizacyjnych starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu, organizacji pozarządowych, o których mowa w § 1, w odpowiedzi na zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mieleckiego komunikat o prowadzonych konsultacjach.

§ 5.

Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu Mieleckiego w formie uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w §5 Zarząd Powiatu określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji.

§ 7.

Informację o podejmowanych konsultacjach każdorazowo podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Powiatu Mieleckiego i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mielcu.

§ 8.

1. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Mieleckiego w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

2. Wyniki konsultacji mogą być również opublikowane na stronie internetowej powiatu i tablicach ogłoszeń starostwa powiatowego oraz w lokalnej prasie.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MIELECKIEGO

MGR MAREK PAPROCKI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »