| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/625/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 24 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w mieście i gminie Kolbuszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / jedn. tekst: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 57 § 7 i § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm. / Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

§ 1. Wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych podatników, płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r - ordynacja podatkowa, stanowiących dochód miasta i gminy Kolbuszowa.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - ordynacja podatkowa.

§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności albo rozkładającej na raty płatność podatków lub zaległości podatkowych, o których mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »