| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/315/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach

z dnia 24 września 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,52 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 15,50 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,00 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 4,27 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 3,10 zł

6. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,70 zł

7. gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od l ha powierzchni: 2,50 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od l m2 powierzchni: 0,07 zł

8. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki i grunty wykorzystywane na cele zapobiegania i przeciwdziałania klęskom żywiołowym, propagowania kultury, prowadzenia działalności z zakresu pomocy społecznej.

2. grunty, budynki i budowle przeznaczone na działalność w zakresie zagospodarowania odpadów.

3. grunty nie objęte zwolnieniami ustawowymi zajęte pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz posesji, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr).

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/242/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »