| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/993/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 25 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego


Na podstawie art.18 pkt 1 lit. b, pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) art. 53 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. W Uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLIV/839/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie: "Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne sporządzają i przedkładają Zarządowi corocznie w terminie do 31 stycznia informację o mieniu wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.".
2. § 22 otrzymuje brzmienie: "1. Użyczenie nieruchomości na okres do 3 lat może nastąpić w przypadkach wyszczególnionych odpowiednio w § 19 ust. 2, w pozostałych przypadkach użyczenie takie wymaga zgody Zarządu. 2. Użyczenie nieruchomości Województwa na czas oznaczony powyżej 3 lat i na czas nieoznaczony, oraz w wypadku zawierania umowy, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w przypadkach wyszczególnionych odpowiednio w § 19 ust. 2 wymaga zgody Zarządu. W pozostałych przypadkach użyczenie takie wymaga zgody Sejmiku, z wyjątkiem użyczenia opisanego w §19 ust. 2, pkt. 4".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Andrzej Matusiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »