| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/240/2010 Rady Gminy Czermin

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 91, poz. 613) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Czerminie uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia sie z podatku od nieruchomości nieobjęte zwolnieniami ustawowymi:

1) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

2) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym w zakresie kultury fizycznej i sportu,

3) budynki mieszkalne położone na terenie gminy Czermin, których powierzchnia użytkowa wynosi do 160m2,

4) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków literą "dr" (drogi),

5) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody,

6) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potzreby odprowadzania i oczyszczania ścieków,

7) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków literą "Tr" (tereny różne),

8) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji.

W budynkach mieszkalnych nie objętych zwolnieniem, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wyłącza się z podstawy opodatkowania 160 m2 powierzchni użytkowej, natomiast opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 160 m2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »