| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/411/2010 Rady Gminy Sanok

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa


Na podstawie art.35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala
§ 1. W uchwale Nr XLIV/290/2006 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa wsi Zabłotce wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: " Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne".
2. W § 29 otrzymuje brzmienie: " W przypadku śmierci odwołania lub złożenia rezygnacji przez sołtysa Rady Gminy zarządza wybory w terminie 45 dni licząc od dnia śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji przez sołtysa w trybie określonym w niniejszym rozdziale".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Sanok

Stanisław Wesoły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »