| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/683/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok w mieście i gminie Kolbuszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. /, art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /jedn. tekst z 2005r Dz.U. Nr 190 poz. 1606 z późn. zm./, Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych w kwocie:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.050,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.260,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) o liczbie osi - dwie -1.780,00zł

b) o liczbie osi - trzy -2.040,00zł

c) o liczbie osi - cztery i więcej -2.150,00zł

3.

a) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.780,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 2.040,00 zł

b) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, mniej niż 29 ton

- o liczbie osi cztery i więcej - 2.240,00 zł

c) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton

- o liczbie osi cztery i więcej - 2.500,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówod 3, 5 tony i poniżej 12 ton: - 1.470,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 31 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.860,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.880,00 zł

c) równej lub wyższej 12 ton

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.900,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 31 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.860,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.960,00 zł

c) równej lub wyższej 12 ton i mniej niż 40 ton

- o liczbie osi - trzy - 1.900,00 zł

d) równej lub wyższej niż 40 ton

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.600,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 820,00 zł

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton

- o liczbie osi - jedna - 970,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.220,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.320,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton

- o liczbie osi jedna - 970,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 38 ton

- o liczbie osi - dwie - 1.320,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.220,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.730,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.780,00 zł

10. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.270,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.370,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2011 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »