| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Krasne

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/368/10 z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M. P. Nr 55 poz. 755)

Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/368/10 Rady Gminy Krasne z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości zmienia się § 1 pkt 2 lit. d, który otrzymuje brzmienie:

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 3,60 zł..

§ 2. Uchyla się uchwałę NR IV/ 21/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/368/10 z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasne


Stanisław Kunysz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »