| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/55/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg

z dnia 27 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, z późn.zm.)

Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr LVII/1089/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1do w/w uchwały :

a) pkt E.2.4 otrzymuje brzmienie :

pkt.E.2.4 Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

b) pkt G.2.4 otrzymuje brzmienie :

pkt.G.2.4 Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;

2) W załączniku nr 3 do w/w uchwały - pkt.C Budynki lub ich części wyrazy „Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych „ zastępuje się wyrazami „ Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń „

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »