| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/153/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 27 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. )) i art. 90t ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U.2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )) w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendium stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LI/985/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LII/1014/10 z dnia 25 października 2010 r. oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr VII/96/11 z dnia 25 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent Systemowy – Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, tj. instytucja realizująca w trybie systemowym projekt pn.: Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011.”
2) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Sprawozdanie z realizacji IPR winno być złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 7 dni po upływie okresu sprawozdawczego.”
3) § 2 pkt 1 załącznika nr 6 Regulamin pracy Komisji Stypendialnej w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie otrzymuje brzmienie: „Beneficjent Systemowy – Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, tj. instytucja realizująca w trybie systemowym projekt Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011,”
§ 2. Do wniosków o przyznanie stypendium rozpatrzonych po dniu 15 kwietnia 2011 r. przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Teresa Kubas - Hul
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »